Kontakt

Sídlo spoločnosti

BENAB TRADE, spol. s.r.o.

Slavkovská 2019/73
060 01 Kežmarok
SLOVENSKO

Oddelenia

Obchodné
oddelenie

+421 905 354 865
obchod@benab.sk

Ekonomické
oddelenie

+421 905 795 759
uctovnictvo@benab.sk

Príjem
objednávok

+421 905 540 675
objednavky@benab.sk

Reklamačné
oddelenie

+421 905 540 675
reklamacie@benab.sk
Obrazok
Obchodný register Okresného súdu Prešov

Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 17260/P
IČO: 36 515 477,
IČ DPH: SK 2022159348