Certifikáty

Spoločnosť BENAB TRADE, spol. s r.o., je držiteľom medzinárodného certifikátu kvality TÜV ISO 9001.

logo-tuv
Certifikačným auditom deklarujeme dodržiavanie pravidiel systému manažérstva kvality a poskytovanie výrobkov, ktoré spĺňajú náročné požiadavky noriem a našich zákazníkov počas vývoja a spracovania až po predaj spotrebiteľovi.